Τελικά, ο Πέτρος είναι ο λύκος!

© 2020 by PMStudio Athens, photography by Alex Kat